Nisan 20, 2024

Empresyonizm | İzlenimcilik Nedir?

By admin Oca 24, 2024

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, resim sanatında geleneksel kurallara karşı bir tepki olarak ortaya çıktı ve sanatçıların doğrudan gözlemlerine dayanarak, anlık izlenimleri ve duyguları yakalamayı amaçladı.

Empresyonist ressamlar, nesneleri veya manzaraları daha önceki sanat akımlarından farklı bir tarzda tasvir etmeye çalıştılar. İzlenimciler, ışık, renk ve anlık duyguların ön planda olduğu bir resim tarzını benimsediler. Doğal ışık altında nesnelerin renk değişimleri ve atmosferin etkisi önemliydi.

Empresyonist ressamlar genellikle açık hava sahnelerini tercih ettiler ve günlük yaşamın anlık anlarına odaklandılar. Ressamlar, tuvaldeki izlenimi yaratmak için genellikle kısa ve gevşek fırça darbeleri kullandılar. Ayrıca, standart siyah konturlar yerine renkli gölgeler ve ışıkları vurgulayarak resimde daha fazla canlılık oluşturdular.

Empresyonizm, önceleri eleştiriye uğrasa da zamanla kabul gördü ve modern sanatın gelişiminde önemli bir rol oynadı. Empresyonist ressamlar arasında Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro ve Berthe Morisot gibi ünlü isimler bulunmaktadır.

Empresyonizm | İzlenimcilik Akımının Özellikleri Nelerdir?

Empresyonizm veya İzlenimcilik akımının belirgin özellikleri şunlardır:

 1. Anlık İzlenimlerin Yakalanması: Empresyonist ressamlar, nesneleri ve manzaraları daha önceki sanat akımlarından farklı bir şekilde tasvir etmeye çalıştılar. Onlar için önemli olan, bir anlık izlenimi, atmosferi ve duyguyu yakalamaktı.
 2. Renk Kullanımı: Empresyonistler, renkleri doğanın renk değişimlerini ve ışık etkilerini daha iyi ifade etmek için kullanmışlardır. Geleneksel renk kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmaksızın, parlak ve canlı renkleri tercih etmişlerdir.
 3. Işık ve Gölgelerin Önemi: Empresyonist ressamlar, doğal ışığın nesneler üzerindeki etkilerini vurgulamışlardır. Gölge ve ışık, resmin atmosferini ve derinliğini oluşturmak için önemli unsurlardır.
 4. Açık Hava Ressamlığı: Empresyonistler genellikle açık hava sahnelerine odaklanmışlardır. Doğanın ve günlük yaşamın anlık anlarını, dış mekanlarda tuval üzerine aktarmayı tercih etmişlerdir.
 5. Hızlı Fırça Darbeleri: Empresyonist ressamlar, resimlerini oluştururken hızlı ve gevşek fırça darbelerini sıkça kullanmışlardır. Bu, izlenimin hızlı bir şekilde yakalanmasına ve resmin canlı bir hisse sahip olmasına katkıda bulunmuştur.
 6. Kontur Çizgilerinin Yerine Renkli Gölgeler: Empresyonistler genellikle kontur çizgileri kullanmak yerine, nesnelerin çevresinde renkli gölgelerle derinlik oluşturmuşlardır. Bu, resmin daha dinamik ve etkileyici görünmesine katkı sağlamıştır.
 7. Toplumun Kabul Görmesi: Empresyonist resimler, başlangıçta geleneksel sanat eleştirmenleri tarafından eleştirilse de, zaman içinde kabul görmüş ve modern sanatın gelişimine önemli bir katkıda bulunmuştur.

Bu özellikler, Empresyonizm akımının genel tarzını ve sanatsal yaklaşımını yansıtan temel unsurlardır. Bu akım, sanat dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur.

Empresyonizm | İzlenimcilik Akımının Öncüleri ve Etkileri

Empresyonizmin Öncüleri

 1. Claude Monet (1840-1926): Empresyonizm akımının önde gelen figürlerinden biridir. “Impression, Sunrise” adlı tablosu, akımın adının kaynağı olmuştur. Monet’nin açık hava ressamlığı ve renk kullanımı, akımın temel özelliklerini belirlemiştir.
 2. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): Sosyal yaşam ve portrelerdeki ustalığıyla bilinen Renoir, Empresyonizm’in öncülerindendir. İnsan figürlerini ve günlük yaşam sahnelerini canlı renklerle ve hızlı fırça darbeleriyle resmetmiştir.
 3. Edgar Degas (1834-1917): Degas, özellikle bale sahneleri ve at yarışları gibi temalarla tanınan bir Empresyonisttir. Onun eserleri, hareketi ve anlık durumları başarıyla yansıtan özgün bir tarza sahiptir.
 4. Camille Pissarro (1830-1903): Empresyonizm akımının en uzun süre aktif olan sanatçılarından biridir. Pissarro, kırsal manzaralara ve köy yaşamına odaklanarak Empresyonist tarzı zenginleştirmiştir.
 5. Berthe Morisot (1841-1895): Morisot, Empresyonizm’in öncülerinden biri olan sayılı kadın sanatçılardan biridir. Genellikle portre ve manzara resimleriyle tanınır.

Empresyonizmin Etkileri

 1. Modern Sanatın Doğuşu: Empresyonizm, geleneksel sanat kurallarına karşı bir tepki olarak ortaya çıktı ve modern sanatın doğuşuna zemin hazırladı. Bu akım, resimdeki geleneksel sınırları zorlayarak sanat anlayışını değiştirdi.
 2. Açık Hava Ressamlığı: Empresyonistlerin açık hava ressamlığı yaklaşımı, ressamların doğrudan gözlemlerine dayanarak dış mekanlarda çalışmasını teşvik etti. Bu, sonraki nesiller için yeni bir sanatsal uygulama ve özgürlük anlayışını temsil etti.
 3. Renk ve Işık Kullanımının Yeniden Değerlendirilmesi: Empresyonist ressamlar, renk ve ışık kullanımına yeni bir bakış açısı getirdi. Doğanın ışık değişimlerini ve renk tonlarını yakalamak, ressamlara daha önce benzeri görülmemiş bir özgürlük sağladı.
 4. Subjektif İfade: Empresyonizm, ressamların duygularını, izlenimlerini ve öznelerini daha fazla ifade etmelerini sağladı. Bu, sanatın daha önceki dönemlere kıyasla daha kişisel ve duygusal bir boyut kazanmasına yol açtı.
 5. Çeşitli Sanat Akımlarına Etkisi: Empresyonizm, soyut sanat, post-empresyonizm, neo-empresyonizm gibi birçok başka sanat akımını etkiledi. Ressamlar, Empresyonizm’in getirdiği özgürlük ve ifade tarzını kendi çalışmalarında benimseyerek geliştirdiler.

Empresyonizm | İzlenimcilik Akımının Tarihçesi

Empresyonizm veya İzlenimcilik Akımı, 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1860’ların sonlarından 1880’lerin başlarına kadar olan dönemde ortaya çıktı ve Fransız resim sanatında büyük bir etki yarattı. İşte Empresyonizm’in tarihçesi:

 1. Erken Dönem (1860’lar): Empresyonizm’in öncülerinden bazıları, 1860’lı yılların ortalarında genç sanatçılar arasında bir araya geldi. Bu dönemde, resimde geleneksel kurallara karşı bir tepki ve özgürlük arayışı vardı. Bu sanatçılar, resimlerinde daha önce kullanılmamış teknikler ve konular denediler.
 2. Salon Reddediliyor: Fransız resim geleneğindeki ana sergi olan Paris Salon, geleneksel sanat anlayışını savunuyordu. Ancak, Empresyonist sanatçılar, eserlerinin Salon tarafından reddedilmesiyle karşılaştılar. Bu red, Empresyonist sanatçıları bağımsız bir yol izlemeye yönlendirdi.
 3. 1863 Salonu ve Manet Skandalı: Empresyonizm’in öncülerinden biri kabul edilen Édouard Manet’nin “Olympia” adlı tablosu, 1863 Paris Salonu’nda büyük bir skandala neden oldu. Manet’in tablosu, geleneksel sanat normlarına aykırıydı ve eleştirmenler tarafından şiddetle eleştirildi.
 4. Gruplaşma ve Sergiler: Empresyonist sanatçılar, geleneksel sanat kurumlarına karşı bir tepki olarak kendi sergilerini düzenlemeye başladılar. 1874’te, Monet, Renoir, Degas, Pissarro ve diğer sanatçılar, Paris’teki Bağımsız Sanatçılar Sergisi’ni düzenledi. Bu sergi, Empresyonist akımın resmi başlangıcını simgeliyor.
 5. Eleştiri ve Kabul: Empresyonist eserler, başlangıçta eleştirmenler ve halk tarafından pek de olumlu bir şekilde karşılanmadı. Ressamlar, sergileri sırasında zorlu eleştirilere maruz kaldılar. Ancak, zaman içinde Empresyonizm, sanat dünyasında kabul görmeye başladı ve yeni bir sanatsal anlayışın öncüsü oldu.
 6. Gelişim ve Yayılma: Empresyonizm akımı, sanatçılar arasında farklı yorumlar ve gelişmelerle evrildi. Ressamlar, farklı temaları ve teknikleri keşfetti, ancak açık hava ressamlığı, renk kullanımı ve hızlı fırça darbeleri gibi temel özelliklerini korudu.
 7. Sonraki Dönemlerdeki Etkisi: Empresyonizm, zaman içinde diğer sanat akımlarına etki etti. Post-Empresyonizm, Neo-Empresyonizm ve Soyut Sanat gibi akımlar, Empresyonizm’in temel özelliklerini benimseyerek gelişti.

Empresyonizm, sanat dünyasında önemli bir dönüm noktası oluşturdu ve geleneksel sanat anlayışını büyük ölçüde değiştirdi. Empresyonist sanatçılar, izleyicilere nesnelerin ve manzaraların doğrudan izlenimlerini yaşatmaya çalıştılar, bu da resim sanatının daha subjektif ve duygusal bir boyut kazanmasına neden oldu.

By admin

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir