Nisan 22, 2024

Pürizm Nedir?

By admin Şub 1, 2024

Sanat tarihinde önemli bir dönemi temsil eden Pürizm, mimar Le Corbusier ve ressam Amedee Ozenfant tarafından geliştirilen bir akımdır. Kübizmin etkisi altında doğan bu sanat akımı, özgün prensipleri ve estetik anlayışıyla dikkat çeker

Pürizm Akımının Özellikleri:

Geometrik Formlar ve Keskin Hatlar: Pürizm, nesneleri temsil ederken geometrik formaları ve net, keskin hatları vurgular. Sanatçılar, objeleri basitleştirip temel geometrik formlarla ifade etmeye odaklanır.

Renk Paleti: Pürizm, genellikle temel renkleri ve kontrastı vurgular. Saf, parlak renkler kullanılarak yapılan eserlerde renkler, kompozisyonun belirleyici bir öğesi haline gelir.

İnsan Unsurlarının Soyutlanması: Pürizm, insan figürlerini soyutlayarak, onları temel geometrik formlarla ifade eder. Bu, objelerin ve insan figürlerinin soyutlanarak evrensel bir dil oluşturulmasına yol açar.

Pürizm Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kübizme Tepki ve Yenilik: Pürizm, Kübizm’in dekoratif ve resmedilmeye yönelik görünümlerine karşı bir tepki olarak doğmuştur. Le Corbusier ve Ozenfant, 1918’de yayınladıkları “After Cubism” adlı kitaplarıyla Pürizm’in prensiplerini açıklamışlardır.

Arıtılmış ve İlişkili Öğelerin Birleşimi: Pürizm, “arıtılmış ve birbiriyle ilişkili öğelerin birleşimi” olarak tanımlanabilir. Sanat eserleri, matematiksel düzen, saflık ve mantık temelinde şekillenir.

Elimine Edilen Görünümler: Pürizm, Kübizm’in resmedilmeye değer ve dekoratif görünümlerini ortadan kaldırmayı hedefler. Bu akım, matematiksel düzenin ve evrensel formların vurgulandığı bir sanat anlayışını benimser.

Makine Estetiği ve Sadeleştirilmiş Geometriler: Le Corbusier ve Ozenfant, Pürizm’de makine estetiğine ve tamamen çizili formların güzelliğine vurgu yapar. Basit nesneleri sadeleştirilmiş geometrilerle resmetme çabasıyla, telaşsız ve sakin bir ahenk ortaya çıkarmayı amaçlarlar.

Teknoloji ve Makineye Duyulan İlgi: Pürizm, teknoloji ve makine estetiğini benimseyerek, mekanik ve endüstriyel bir etkiyle zamansız ve klasik eserlerin yaratılmasını hedefler.

Pürizm Akımının Tarihçesi

Pürizm akımı, 20. yüzyılın başlarında özellikle sanat ve tasarım alanlarında etkili olan bir hareketti. Bu akım, nesnelerin ve tasarımların gereksiz ayrıntılardan arındırılması, sadelik, simetri ve düzen gibi prensiplere vurgu yaparak ortaya çıktı. İşte Pürizm akımının tarihçesi:

  1. Başlangıç (1910’lar): Pürizm, özellikle 1910’ların başlarında Fransa’da ortaya çıktı. Sanat ve tasarım alanlarında bir tepki olarak, önceki dönemlerde hakim olan dekoratif sanat akımlarına karşı bir duruş olarak gelişti. Bu dönemdeki sanatçılar, nesnelerin ve tasarımların işlevselliği ve basitliği vurgulayarak estetik anlayışı değiştirmeye çalıştılar.
  2. Le Corbusier ve Modern Mimarlık (1920’ler): Pürizm, özellikle ünlü mimar Le Corbusier tarafından benimsendi ve modern mimarlık akımının temelini oluşturdu. Le Corbusier, işlevselliği ve basitliği ön plana çıkararak mimari tasarımda Pürizm prensiplerini benimsedi. Modernist hareketin öncülerinden biri olarak, 1920’lerdeki eserleri bu akımın etkisi altındaydı.
  3. Sanat ve Endüstri (1930’lar): Pürizm, sanat ve endüstriyel tasarım arasında bir bağ kurmaya çalıştı. Endüstriyel üretimle birlikte, sade ve fonksiyonel tasarımların yaygınlaşmasıyla Pürizm prensipleri endüstriyel tasarım alanında da etkili oldu.
  4. II. Dünya Savaşı Sonrası (1940’lar ve sonrası): II. Dünya Savaşı’nın ardından, Pürizm akımının etkisi daha geniş bir alana yayıldı. Möble, moda, grafik tasarım gibi farklı alanlarda da kendini gösterdi. Minimalizmin öncüllerinden biri olarak kabul edilen Pürizm, 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir tasarım akımı olarak varlığını sürdürdü.
  5. Uluslararası Etki: Pürizm, sadece Fransa’da değil, uluslararası bir etki yarattı. Özellikle Amerika’da, Bauhaus okulu ve modern tasarım hareketleriyle birleşerek geniş bir izleyici kitlesi buldu.

Pürizm akımı, sanat ve tasarım dünyasında geçmişin karmaşıklıklarına karşı bir duruş olarak öne çıktı. Sadelik, fonksiyonellik ve estetik bir anlayışın öne çıkması açısından önemli bir dönem olarak kabul edilir.

Önemli Pürist Sanatçılar

Pablo Picasso

Charles Edouard Jeanneret

Amédée Ozenfant

Fernand Léger

Juan Gris

Georges Braque

Önemli Pürizm Eserleri

(Les Demoiselles d’Avignon, 1907 – Pablo Picasso)

(Violin and Candlestick, 1910 – Georges Braque)

(Le Grand Nu, 1922 – Fernand Léger)

(Natürmort, 1920 – Charles Edouard Jeanneret)

(Şişelerle Natürmort, 1922 – Amédée Ozenfant)

By admin

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir