Nisan 20, 2024

Dogmatizm Nedir?

By admin Şub 12, 2024

Dogmatizm, bir düşünce, inanç veya fikir sistemini mutlak ve değişmez olarak kabul etme eğilimidir. Dogmatizm, bireyin veya bir grup insanın kendi inançları veya görüşleri hakkında şüphe duymadan, kesin ve mutlak doğru olduğunu düşündüğü bir bakış açısını benimsemesiyle karakterize edilir. Bu durumda, dogmatik bir kişi veya grup, tartışma veya eleştiriye kapalı olabilir ve genellikle kendi inandıkları doğruları kabul etmeye istekli olmazlar.

Dogmatizm, genellikle fanatizm ve aşırıcılıkla ilişkilendirilir. Dogmatik insanlar, kendi düşüncelerini veya inançlarını diğer insanlara dayatma eğiliminde olabilirler ve farklı görüşlere veya perspektiflere kapalı olabilirler. Bu nedenle, dogmatizm, hoşgörüsüzlük, kör inanç ve esnek olmayan düşünce tarzlarıyla ilişkilendirilir.

Dogmatizmin karşıtı, şüphecilik veya eleştirel düşünce olarak görülebilir. Şüphecilik, bir fikri veya inancı sorgulama, tartışma ve eleştirme eğilimindedir ve mutlak doğru olmadığını kabul eder. Eleştirel düşünce ise, bilgiyi sorgulama, analiz etme ve eleştirme sürecidir ve farklı perspektifleri dikkate alarak bilinçli kararlar verme becerisini geliştirir.

Dogmatizm, farklı alanlarda, örneğin din, siyaset, bilim veya felsefe gibi, çeşitli bağlamlarda ortaya çıkabilir. Ancak, her bağlamda, dogmatizm esneklikten yoksun, eleştiriden kaçınan ve hoşgörüsüzlüğe neden olan bir tutum olarak görülür. Bu nedenle, dogmatizm, farklı bakış açılarını ve çeşitliliği engelleyebilir ve düşünsel ilerlemeyi engelleyebilir.

Dogmatizmin Belirleyici Unsurları Nelerdir?

Dogmatizmin belirleyici unsurları şunlar olabilir:

 1. Mutlak İnançlar: Dogmatizm, belirli bir düşünce, inanç veya fikir sisteminin mutlak ve değişmez doğrular olduğuna yönelik güçlü bir inançla karakterizedir. Dogmatik kişiler veya gruplar, kendi bakış açılarını sorgulamadan ve değişmez olduğuna inanarak kabul ederler.
 2. Eleştiriden Kaçınma: Dogmatizm, eleştiriye kapalı olma eğilimi taşır. Dogmatik kişiler, kendi inançlarını veya fikirlerini sorgulayan veya eleştiren fikirlere karşı savunmacı bir tutum sergileyebilirler.
 3. Esneklik Yoksunluğu: Dogmatik kişiler veya gruplar, kendi inançlarına veya görüşlerine karşı gelen kanıtlara veya yeni bilgilere karşı esnek olmayabilirler. Onlar için, değişim veya gelişim zorlayıcı veya rahatsız edici olabilir.
 4. Hoşgörüsüzlük: Dogmatizm genellikle hoşgörüsüzlük ve kör inançla ilişkilendirilir. Dogmatik kişiler, kendi inançlarına uymayan veya farklı düşünceleri olan insanlara karşı hoşgörüsüz veya düşmanca bir tutum sergileyebilirler.
 5. Diğer Perspektifleri Reddetme: Dogmatik kişiler veya gruplar, kendi inançlarının dışındaki diğer perspektifleri reddetme eğilimindedirler. Farklı bakış açılarına veya çeşitliliğe kapalı olabilirler ve sıklıkla sadece kendi düşünce tarzlarını doğru kabul ederler.
 6. Doğruların Mutlaklığı: Dogmatizmde, doğruların mutlak ve değişmez olduğuna inanılır. Dogmatik kişiler veya gruplar, başka bakış açılarını veya fikirleri kabul etmek yerine kendi doğrularını dayatmaya çalışabilirler.

Bu unsurlar, dogmatizmin temel özelliklerini oluşturur ve genellikle dogmatik bir bakış açısına sahip kişilerin veya grupların davranışlarında görülebilir.

Dogmatik Nedir?

Dogmatik, bir kişinin veya bir grup insanın, kendi düşünce, inanç veya fikirlerini mutlak ve değişmez doğrular olarak kabul etme eğiliminde olduğunu ifade eden bir terimdir. Dogmatik kişiler veya gruplar, kendi bakış açılarını sorgulamadan, tartışmaya açık olmadan ve değişmez olduklarına inanarak kabul ederler.

Dogmatik bir kişi, kendi inandığı doğruların başkaları tarafından sorgulanmasını veya eleştirilmesini kabul etmeyebilir. Eleştiriye karşı savunmacı bir tavır sergileyebilir ve kendi düşünce tarzlarını veya inançlarını sorgulamak istemeyebilirler. Dogmatik kişiler genellikle kendi inandıkları doğruları başkalarına dayatma eğiliminde olabilirler ve farklı görüşlere veya perspektiflere kapalı olabilirler.

Dogmatizm genellikle hoşgörüsüzlük, kör inanç ve esneklik eksikliği ile ilişkilendirilir. Dogmatik bir bakış açısı, farklılıklara veya çeşitliliğe karşı düşmanca bir tutum sergileyebilir ve diğer perspektifleri reddetme eğiliminde olabilir. Dogmatik kişiler genellikle kendi doğrularını mutlak ve değişmez olarak kabul ederler ve diğer bakış açılarını göz ardı edebilirler.

Özetlemek gerekirse, dogmatik bir kişi veya grup, kendi düşünce, inanç veya fikirlerini mutlak ve değişmez doğrular olarak kabul eden ve bunları sorgulamayan bir tutum sergileyen kişi veya gruptur. Bu yaklaşım genellikle eleştiriden kaçınma, hoşgörüsüzlük ve esneklik eksikliği ile ilişkilendirilir.

Dogmatikler Neyi Savunur?

Dogmatikler, genellikle kendi düşünce, inanç veya fikirlerini mutlak ve değişmez doğrular olarak kabul ederler ve bunları savunurlar. Ancak, dogmatiklerin savundukları konular ve düşünceler kişiden kişiye veya gruptan gruba değişebilir. İşte dogmatiklerin genellikle savundukları bazı konular:

 1. İnançlar: Dogmatikler, genellikle din, ideoloji veya felsefi görüşler gibi inanç sistemlerini mutlak doğrular olarak savunurlar. Kendi inandıkları dinin, ideolojinin veya felsefi öğretinin diğerlerinden üstün olduğuna ve sorgulanamaz olduğuna inanırlar.
 2. Siyasi Görüşler: Dogmatikler, siyasi parti veya ideolojilerini diğerlerinden üstün ve mutlak doğru olarak görme eğilimindedirler. Kendi siyasi görüşlerini savunurken, diğer siyasi görüşlere hoşgörüsüz ve eleştirel bir tutum sergileyebilirler.
 3. Toplumsal Normlar: Dogmatikler, toplumsal normları, gelenekleri veya kültürel değerleri sorgulamadan kabul ederler ve savunurlar. Kendi kültürlerinin veya toplumlarının değerlerini diğerlerinden üstün ve değişmez olarak görme eğilimindedirler.
 4. Bilimsel Görüşler: Bazı durumlarda, dogmatikler, belirli bir bilimsel teori veya paradigmayı mutlak doğru olarak kabul ederler ve bunu sorgulamazlar. Bilimsel bilgiye karşı eleştirel bir tavır sergilemeyebilir ve alternatif teorileri veya perspektifleri reddedebilirler.
 5. Kişisel İnançlar ve Değerler: Dogmatikler, kişisel inançlarını veya değerlerini sorgulamadan kabul ederler ve savunurlar. Bu, genellikle kişisel yaşam tarzı, ahlaki değerler veya dünya görüşü gibi konuları içerir.

Dogmatiklerin savundukları konular geniş bir yelpazede olabilir ve genellikle kişisel veya toplumsal arka planlarına, deneyimlerine ve inanç sistemlerine bağlı olarak değişir. Ancak, ortak bir tema, kendi düşüncelerini mutlak doğru olarak kabul etme ve sorgulamadan savunma eğilimindedir.

By admin

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir